Onderstaand het overzicht van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen van Musicamaxima.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden door talentvolle, gepassioneerde en creatieve studenten en beginnende professionals:
- studenten: in de laatste twee jaar van hun bachelor opleiding, of in hun master opleiding;
- beginnende professionals: in het eerste jaar na hun afstuderen.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende categorie projecten op het gebied van muziek, performing arts, of andere vorm van time based art:
- persoonlijke artistieke ontwikkeling en onderzoek (producties/concerten/masterclasses);
- afstudeerprojecten;
- geluid (en beeld) registratie van concert, productie op CD of Blu-ray, of opname ten behoeve van auditie.

Mocht je zelf ook voor een project een bijdrage willen aanvragen, kijk dan op: Aanvragen bijdrage.

2021

De sluitingstermijn voor aanvragen in 2021 is 1 maart, 1 mei en 1 november. Aanvragen voor masterclasses kunnen ook tussentijds aangevraagd/toegekend worden.

In maart hebben we 10 aanvragen ontvangen, we hebben besloten om 5 van deze projecten te ondersteunen met een bijdrage.

2020

In mei waren er vijf aanvragen, die we allemaal goedgekeurd hebben. In het najaar zijn twee aanvragen ontvangen. De beoordeling hiervan is in bewerking.

2019

In 2019 hebben we in totaal 11 aanvragen goedgekeurd.

2018

Voor 1 april hebben we twee aanvragen ontvangen, waarvan het bestuur één aanvraag heeft goedgekeurd. In het najaar werden drie aanvragen ingediend. We hebben aan twee van deze aanvragen een bijdrage toegekend.

2017

In 2017 is de Stichting opgericht. In dat jaar hebben we geen bijdrage aan projecten verstrekt op basis van een aanvraag. Op onze site, en in andere publicaties, maakt Musicamaxima gebruik van de inspirerende beelden en indrukken van het afstudeerproject van Lucas Kloosterboer in 2017. We hebben hem daarvoor een vergoeding gegeven, en daarom dat wij zijn project hieronder vermelden.

Steun Musicamaxima