Onderstaand het overzicht van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen van Musicamaxima.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden door talentvolle, gepassioneerde en creatieve studenten en beginnende professionals:
- studenten: in de laatste twee jaar van hun bachelor opleiding, of in hun master opleiding;
- beginnende professionals: in het eerste jaar na hun afstuderen.

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten/initiatieven/master classes, die bijdrage aan persoonlijke artistieke ontwikkeling en vakmanschap van de aanvrager, op het gebied van muziek, performing arts, of andere vorm van time based art.

We steunen met name projecten in de categorie:
- persoonlijke artistieke ontwikkeling en onderzoek (speciale producties of concerten, en masterclasses);
- geluid (en beeld) registratie van concert, of opname ten behoeve van auditie ten behoeve van een vervolgopleiding of aanstelling;
- aanschaf hulpmiddelen.

Mocht je zelf ook voor een project een bijdrage willen aanvragen, kijk dan op: Aanvragen bijdrage.

2024

De sluitingstermijn voor aanvragen in 2024 is 1 april en 1 november. Aanvragen voor masterclasses kunnen ook tussentijds aangevraagd/toegekend worden.

2023

Net als in 2022 hebben we in 2023 aan tien projecten een bijdrage kunnen leveren.

2022

Tien projecten hebben een bijdrage van ons ontvangen in 2022.


2021

In 2021 hebben we veertien projeten kunnen steunen.

2020

In dit jaar stond de wereld als gevolg van corona zo goed als stil. We hebben in 2021 vijf projecten ondersteund.

2019

In 2019 hebben we in totaal elf aanvragen goedgekeurd.

2018

We hebben in 2018 drie projecten gesteund.

2017

In 2017 is de Stichting opgericht. In dat jaar hebben we geen bijdrage aan projecten verstrekt op basis van een aanvraag. Op onze site, en in andere publicaties, maakt Musicamaxima gebruik van de inspirerende beelden en indrukken van het afstudeerproject van Lucas Kloosterboer in 2017. We hebben hem daarvoor een vergoeding gegeven, en daarom dat wij zijn project hieronder vermelden.